Consulting

CONSULTING

Doradzam w obszarze poprawy efektywności procesu produkcyjnego. Punktem wyjścia jest dogłębne poznanie i zrozumienie, jak proces ten przebiega w Twojej firmie. Przyglądam się osobiście i zadaję szereg pytań, które pozwalają dotrzeć do sedna i zdiagnozować problem. Na koniec proponuję rozwiązania, które uwzględniają specyfikę Twojej firmy oraz jej możliwości organizacyjne i personalne. W trakcie wstępnej analizy przyglądam się uważnie m.in. organizacji dostaw zewnętrznych i wewnętrznych, planowaniu produkcji, samej produkcji, magazynowaniu części i wyrobów gotowych, utrzymaniu ruchu, przeglądom maszyn.

Moim celem jest wdrożenie rozwiązań, które będą działały i przynosiły rezultaty, a nie zapełnianie kartek wskazówkami, które pozostaną tylko na papierze. Dlatego też dużo czasu przeznaczam na praktyczne warsztaty wdrożeniowe, szkolenie oraz gry symulacyjne i decyzyjne. Jeśli tylko jest to możliwe, pracuję na prawdziwych przykładach pochodzących z Twojej firmy.

Dobieram rodzaj projektu doradczego do potrzeb i specyfiki Twojej firmy. Wśród oferowanych przeze mnie projektów znajdują się: 

 • Tworzenie map strumienia wartości i analiza strat w nim występujących.
 • Wdrażanie Lean Manufacturing („szczupłej” lub „odchudzonej” metody wytwarzania).
 • Wdrażanie systemów „just in time”.
 • Poprawa ergonomii stanowiska oraz wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy na bazie zasad 5S.
 • Wprowadzanie programu TPM czy produktywnego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.
 • Skracanie czasów przestawień (przezbrojeń) maszyn i urządzeń w oparciu o metodę SMED.
 • Wprowadzanie systemu samodzielnych przeglądów maszyn oraz prewencji awarii.
 • Rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych (tzw. „layout”) oraz wdrażanie produkcji komórkowej.
 • Racjonalizacje przebiegu procesów wytwórczych.
 • Optymalizacje łańcuchów dostaw zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Redukcja kosztów wytwarzania.

W pracy doradczej korzystam z takich narzędzi, jak:

 • audyt oceniający poziom zaawansowania najlepszych praktyk wytwórczych
 • bezpośrednie szkolenia biznesowe
 • certyfikacje szkoleniowców wewnętrznych przy wykorzystaniu przygotowanych przeze mnie materiałów
 • praktyczne warsztaty wdrożeniowe
 • gry symulacyjne i decyzyjne

Dobieram narzędzia, kierując się specyfiką projektu doradczego oraz konkretnymi potrzebami Twojej firmy.