16Szkolenie gra symulacyjna Lean Manufacturing

Cel gry symulacyjnej

Celem niniejszej gry jest pomoc w zrozumieniu koncepcji przedsiębiorstwa opartej na zasadach Lean Manufacturing. Gra demonstruje w praktyczny sposób zasady systemu w oparciu o zmiany dokonywane przez zespół pracowników. Gra pokazuje w jaki sposób podchodzić do rozwiązywania problemów w grupie oraz jak zarządzać procesem zmian

 

Symulacja oparta jest o następujące zasady:

 • Gra wskazuje uczestnikom wszelkie straty, które są generowane podczas procesu wytwórczego opartego na tradycyjnym sposobie organizacji produkcji.
 • Sposób zamawiania materiałów oparty jest na długich seriach produkcyjnych.
 • Nadmierne przemieszczanie materiałów częstokroć powoduje ich brak .
 • Wysoki poziom robót w toku ma wpływ na cenę sprzedaży, która jest za wysoka w stosunku do oczekiwań klienta.
 • Niska jakość wykonania. Brak szkoleń.
 • Do wytwarzania używana jest duża powierzchnia.
 • Występują bardzo duże dysproporcje w użyciu nakładów nie pośrednio produkcyjnych.
 • Wysokie poziomy materiałów na magazynie mają wpływ na bardzo wysokie koszty.

Z tym spotykają się uczestnicy na początku. Ich zadaniem jest „ transformowanie „ takiego tradycyjnego przedsiębiorstwa w kierunku firmy opartej oz zasady Lean Manufacturing.

Podczas 5 cykli uczestnicy zajmują się zmianami w procesie, a w szczególności:

 • Określają strumień wartości i związane z nim koszty dla klienta i przedsiębiorstwa
 • Identyfikują strukturę problemów związanych ze stratami
 • Określą potencjalne rozwiązania
 • Wybierają i wdrażają zmiany zaakceptowane przez cały zespół
 • Poprawiają jakość montażu
 • Zmieniają ustawienia stanowisk roboczych i poprawiają ergonomię pracy
 • Wdrażają system „ ciągnij „ na zasadach Kanban
 • Zmniejszają serie produkcyjne
 • Wdrażają system dostaw materiałów bezpośrednio do punktów ich użycia
 • Redukują koszty stałe i zmienne

Role w grze symulacyjnej

Symulacja procesu oparta jest na grze w której występuje od 12 do 16 uczestników. Uczestnicy ci odgrywają proces wytwarzania poprzez powtarzające się cykle, podczas których składane są zamówienia na 4 różne produkty Gra składa się z 5 cyklach. Po każdym z cykli odbywa się dyskusja w grupie na temat zmian. Oprócz tego członkowie grupy dokonują analizy kosztów obecnej produkcji. W grze występują następujące funkcje: dyrektor, kierownik produkcji, planista, kierownik magazynu, transport materiałów, operatorzy, kontrola jakości, obserwator procesu, klienci. Uczestnicy mają 3 cele do uzyskania. A mianowicie po 5 cyklu gra zakłada, że przedsiębiorstwo pozostaje na rynku jeśli osiągnie: 100% jakość swoich wyrobów, 100% satysfakcję klienta z poziomu obsługi oraz koszt jednostkowy produktu nie większy niż 40 PLN.

Formularz zamówienia tego szkolenia jako szkolenia wewnętrznego w swojej firmie

Jeżeli masz pytania na temat tego szkolenia napisz do nas:

11 + 9 =

Sabat Consulting S.C

Adres

ul. Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów

Godziny pracy

9:00 - 18:00 Poniedziałek – Piątek

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zawsze jestem do Twoich usług. Jeżeli nie odbieram telefonu, to znaczy że pracuję u innego klienta. Nagraj swoją wiadomość lub wyślij sms lub emaila. Odezwę się Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe


  Sabat Consulting Sabat Consulting
  Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów małopolskie, Polska

  jan@sabatconsulting.pl

  Gra Symulacyjna Lean Manufacturing