Cel Szkolenia

Jeden z największych ojców teorii zarządzania, Peter Drucker powiedział, że nie ma nic bardziej nieefektywnego, niż robienie efektywnie rzeczy, których nie powinno się wykonywać wcale. Śmiało można powiedzieć, że jest to definicja filozofii Lean Manufacturing czyli Odchudzonego Wytwarzania. Pełne zrozumienie i zaakceptowanie tego stwierdzenia pozwala na rewelacyjne zmiany w metodach zarządzania procesami biznesowymi. Skutkiem takiego podejścia są wymierne korzyści polegające na redukcji kosztów oraz usprawnieniu efektywności całego procesu wytwórczego.
Aby można było zarządzać przedsiębiorstwem na zasadach Odchudzonych tworzy się tzw. mapy strumienia wartości, które w precyzyjny sposób opisują wszystkie kroki procesu wytwórczego. Analiza poszczególnych kroków procesu pozwala na ocenienie ich pod kątem dostarczania wartości do procesu ( czyli np. działania koniecznego do przetworzenia produktu z jednej formy w drugą ) oraz generowania kosztów ( np. przemieszczania dużych partii produktów lub powtórnego ich przerabiania. W przedsiębiorstwach stosujących koncepcję Lean Manufacturing zapasy są na minimalnym poziomie, lub też nie ma ich w ogóle. Procesy powiązane są wzajemnie na zasadzie relacji dostawca zewnętrzny – klient wewnętrzny. Materiały pomiędzy nimi dostarczane są w zależności od popytu płynącego od klienta na zasadach Kanban. Występuje tu zasada systemu ” ssania „, tzn. z ang. just in time. Produkcja taka jest definiowana w następujący sposób: robić to co jest teraz konieczne, we odpowiedniej ilości oraz właściwym czasie.

Wysoka organizacja i wizualizacja miejsc pracy sprawia, iż pracownicy są zaangażowani w proces zmian i usprawnień. Takie wizualne zarządzanie sprzyja podejmowaniu szybkich i właściwych decyzji, a przede wszystkim pozwala na skuteczną identyfikację i usunięcie zaistniałego problemu. Wszystkie urządzenia techniczne dozorowane są na zasadach prewencji, tzn. obsługi samodzielnej wykonywanej przez operatorów oraz działań prewencyjnych, zgodnie z harmonogramem przeglądów. Wszelkie awarie powodujące zatrzymanie są przedmiotem analizy i wyciągania wniosków na przyszłość.

Czasy postojów maszyn podczas przestawienia skrócone są do minimum, przez co nie ma potrzeby wytwarzania dużych partii produktów. Czasy przezbrojeń są monitorowane. Każde przestawienie jest dokładnie opracowane, aby w trakcie jego trwania wykonywać tylko czynności, które są niezbędne do jego szybkiego przeprowadzenia.

Celem szkolenia jest pokazanie jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia zasad LM, a później jak skutecznie je wprowadzić w przedsiębiorstwie. Szkolenie oparte jest na przykładach konkretnych projektów wdrożeniowych, przez co uczestnicy otrzymują praktyczną i sprawdzoną wiedzę. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zainteresowane są: obniżaniem kosztów w przedsiębiorstwie, podnoszeniem efektywności oraz eliminacją wszystkich działań z procesów, które nie dodają do nich wartości.


Zakres szkolenia

Podłoże programu Lean Manufacturing

 • Dlaczego musimy coś zmieniać?
 • Co to znaczy Lean Manufacturing ( LM ) – Odchudzone wytwarzanie?
 • Historia i podłoże programu.
 • “ Ukryta “ fabryka i „ widoczna „ fabryka.
 • Od odchudzonej produkcji do odchudzonego przedsiębiorstwa czyli LM możesz wdrożyć wszędzie.

Rodzaje strat

 • Nadprodukcja
 • Oczekiwanie
 • Transport
 • Niewłaściwy proces
 • Ergonomia
 • Jakość
 • Postoje maszyn związane z awariami
 • Postoje maszyn związane z przestawieniami ( przezbrojeniami )
 • Postoje maszyn związane z tzw. Mikro-postojami
 • Spadki prędkości

Mapowanie procesu

 • Nowa definicja ceny na rynku.
 • Skąd wiemy, że proces jest nieefektywny?
 • Co dodaje wartość do procesu, a co generuje koszty?
 • Technika mapowania procesu w przedsiębiorstwie. Rodzaje technik.
 • Tworzenie mapy strumienia wartości
 • mapa stanu ” jest „
 • generowanie planu poprawy
 • mapa stanu ” powinno być „
 • Co dalej należy zrobić z mapą procesu

Ustalenie celów dla procesu wdrażania Lean Manufacturing

 • Jakie cele ustalić aby badać skuteczność wdrażania zasad LM
 • Praca zespołowa – czym jest i jakie są jej cele
 • Wizualizacja osiągnięć zespołu

Organizacja stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy użytkownika czy właściciela.
 • Dlaczego występują problemy w efektywnej organizacji miejsc pracy?
 • Zasady skutecznej narzędzi poprawy organizacyjnej miejsca pracy. zarówno w biurze jak i na produkcji.
 • Standaryzacja pracy.
 • Standardowe procedury operacyjne.

Organizacja przepływu procesu

 • Tradycyjne wytwarzanie – funkcjonalność rozmieszczenia stanowisk.
 • Charakterystyka produkcji komórkowej.
 • Tradycyjne wytwarzanie, a produkcja „ potokowa „.
 • Projektowanie produkcji komórkowej.
 • Zasady systemu „ one piece flow „.
 • Zasady produkcji na bazie „ pogoni za króliczkiem „.
 • Porównanie systemów MRP oraz jego charakterystyka. Wady i zalety.

Dostawy materiałów i części w systemie Lean Manufacturing

 • Wpływ wielkości partii na czas dostawy.
 • Czas taktu produkcyjnego.
 • System „ just in time „ wraz z narzędziem Kanban.
 • Jak efektywnie wprowadzić system Kanban?
 • Obliczanie ilości i poziomu zapasów w systemie Kanban.
 • Obliczanie ilości kart Kanban dla jednego detalu.
 • Co należy znać aby wdrożyć Kanban?
 • Redukcja robót w toku.
 • Przykład redukcji zapasów za pomocą systemu Kanban ( case study ).

TPM 

 • przezbrojenia i ustawienia
 • defekty i przeróbki
 • rozruchy
 • zredukowana prędkość
 • mikro-przestoje
 • przykład analizy 6 głównych strat
 • Wskaźniki efektywności TPM
  – właściwy dobór wskaźników
  – jakie wskaźniki można zastosować
  – raporty efektywności TPM
  – jak optymalizować procesy produkcyjne w oparciu o wskaźniki TPM
 • OEE wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń
  – co to jest wskaźnik OEE
  – straty mające wpływ na jego obniżenie
  *) dostępność
  *) wydajność
  *) jakość
  *) pomiar OEE
  *) wizualizacja wyników
  *) poprawa OEE
  *) wnioski płynące z poprawy efektywnego wykorzystania maszyn

SMED

 • co to znaczy zredukować czas przezbrojenia
 • dlaczego SMED jest tak ważny dla Twojego przedsiębiorstwa,
 • problemy z długimi seriami produkcyjnymi,
 • procesy wytwarzania oraz związane z tym kroki.
 • rozpoczęcie wdrażania SMED
 • podstawowe kroki w procesie przezbrojenia urządzeń,
 • analiza operacji w procesie przezbrojenia,
 • dwa etapy w SMED.
 • identyfikacja przezbrojeń zewnętrznych,
 • identyfikacja przezbrojeń wewnętrznych.

 

GRA SYMULACYJNA LEAN MANUFACTURING

Celem niniejszej gry jest demonstracja oraz pomoc w zrozumieniu koncepcji wytwarzania opartej na zasadach Lean Manufacturing. Gra demonstruje w praktyczny sposób zasady wdrażania systemu w przedsiębiorstwie przez grupę pracowników

Symulacja oparta jest o następujące zasady:

 • Podczas pierwszego cyklu gra wskazuje uczestnikom wszelkie straty, które są generowane podczas procesu wytwórczego opartego na tradycyjnym sposobie organizacji produkcji tzn:
 • Produkcję w seriach
 • Sposób zamawiania materiałów w oparciu o minimalne poziomy
 • Nadmierne przemieszczanie materiałów
 • Wysoki poziom robót w toku (WIP)
 • Niską jakość
 • Użycie dużej powierzchni do produkcji
 • Wysokie dysproporcje w użyciu nakładów nie pośrednio produkcyjnych
 • Brak współpracy w grupie
 • Podczas pierwszego cyklu uczestnicy zajmą się zmianami w procesie, a w szczególności:
 • Zidentyfikują strukturę problemów związanych ze stratami
 • Określą potencjalne rozwiązania
 • Wybiorą i wdrożą dwie zmiany
 • Podczas 4 następnych cykli gry, a także dyskusji po nich następujących uczestnicy kontynuować będą wdrażanie zmian w celu zmiany obecnie istniejącego procesu w kierunku Lean Manufacturing.
  Zmiany te będą się opierały na następujących elementach:
 • Poprawienie jakości montażu
 • Zmianie ustawienia stanowisk roboczych
 • Wdrożeniu systemu „ ciągnij „
 • Wdrożeniu systemu kontroli produkcji w oparciu o zasady kanban
 • Redukcji serii produkcyjnych
 • Wdrożeniu dostaw materiałów bezpośrednio do punktów ich użycia
 • Wprowadzeniu prognozy i miksu produkcyjnego
 • Redukcji kosztów

Jeżeli masz pytania na temat tego szkolenia napisz do nas:

13 + 1 =

Sabat Consulting S.C

Adres

ul. Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów

Godziny pracy

9:00 - 18:00 Poniedziałek – Piątek

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zawsze jestem do Twoich usług. Jeżeli nie odbieram telefonu, to znaczy że pracuję u innego klienta. Nagraj swoją wiadomość lub wyślij sms lub emaila. Odezwę się Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe
Szkolenie Lean Manufacturing