CEL SZKOLENIA

Celem tego szkolenia jest udowodnienie na praktycznych przykładach, iż wdrażanie programu TPM to wspólny wysiłek całego przedsiębiorstwa ze szczególnym udziałem działów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Wskazujemy w nim wiele sprawdzonych rozwiązań, które są gotowe do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Szkolenie wskazuje niezbędne działania potrzebne do skutecznej zmiany świadomości pracowników na temat TPM oraz wykorzystania go w praktyce. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podnoszeniem efektywności parku maszynowego, obniżaniem kosztów utrzymania ruchu, poprawą współpracy działów produkcji i utrzymania ruchu. Zapraszamy zarówno pracowników działów produkcyjnych jak i utrzymania ruchu.

Zakres Szkolenia

Czym jest TPM?

 • Historia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń.
 • Jak powstało TPM.
 • Dlaczego przedsiębiorstwo winno zainteresować się TPM.
 • Zadania dla TPM

Sześć głównych strat wynikających z maszyn i urządzeń

 • Awarie
 • Przezbrojenia i ustawienia
 • Defekty i przeróbki
 • Rozruchy
 • Zredukowana prędkość
 • Mikro-postoje
 • Przykład analizy 6 głównych strat

Utrzymanie ruchu – od zarządzania awariami poprzez prewencję, aż do zwiększonej produktywności maszyn i urządzeń

 • Strategia utrzymania ruchu
 • Zarządzanie awariami
 • Zapobiegawcze utrzymanie ruchu
 • Ciągły rozwój
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • Szkolenie pracowników i ich rozwój
 • Części zamienne

Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie

 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Filary i fundamenty TPM w przedsiębiorstwie
  – organizacja miejsca pracy na zasadach 5S
  – praca zespołowa nad osiąganiem zamierzonych celów
  – wizualizacja mierzonych osiągnięć
  – samodzielne przeglądy
  – dążenie do ciągłego doskonalenia w oparciu o filozofię Kazein
 • Ustalenie celów dla zespołu
 • Jak wybrać projekt pilotażowy
 • Wybór liderów projektu
 • Rola Zarządu we wdrażaniu TPM
 • Efektywny system rejestracji strat na liniach produkcyjnych
 • Motywowanie pracowników jako istotny warunek otrzymania prawidłowego obrazu linii produkcyjnej

Nowe role Działu Utrzymania Ruchu i Produkcji

 • Role mechanika
  – zadania naprawcze i konserwacyjne
  – analiza źródeł awarii
  – modyfikacja i doskonalenie urządzeń
  – realizacja koncepcji zapobiegawczego utrzymania ruchu
 • Role operatora maszyny
  – obsługa maszyny
  – realizacja harmonogramu samodzielnych przeglądów
  – praca w zespole ukierunkowana na dążenie do osiągania założonych celów oraz
  ciągłe doskonalenie

Wskaźniki efektywności TPM w praktyce

 • Właściwy dobór wskaźników
 • Średni czas pomiędzy awariami – MTBF
 • Średni czas do naprawy awarii – MTTR
 • Średni czas oczekiwania na naprawę awarii – MWT
 • Średni czas reakcji na awarię – MRT
 • Jakie wskaźniki można zastosować
 • Raporty efektywności TPM
 • Jak optymalizować procesy produkcyjne w oparciu o wskaźniki TPM

OEE jako wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń

 • Co to jest wskaźnik OEE
 • Straty mające wpływ na jego obniżenie
  – dostępność
  – wydajność
  – jakość
 • Pomiar OEE
 • Wizualizacja wyników
 • Poprawa OEE
 • Wnioski płynące z poprawy efektywności wykorzystania maszyn na bazie OEE

Samodzielne Przeglądy

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie
  – korzyści wymierne
  – korzyści niewymierne
 • Jak wdrażać samodzielne przeglądy
 • Czyszczenie wstępne
  – poczucie własności maszyn
  – budowanie świadomości czemu to służy
 • Eliminacja wszystkich powodów i źródeł zanieczyszczeń
  – zwiększenie efektywności maszyny
  – zaangażowanie operatorów w proces rozwiązywania problemów
 • Opracowanie standardów smarowania i przeglądu
  – zwiększenie odpowiedzialności operatorów za swój sprzęt
  – podstawowe utrzymanie dobrego stanu technicznego
 • Inspekcja sprzętu przeprowadzana przez operatora
  – klucz do programu skierowanego na niezawodność
  – wdrażanie udoskonaleń
 • Całościowe wdrożenie samodzielnych przeglądów
  – wczesne wykrywanie awarii
  – eliminacja strat

Jeżeli masz pytania na temat tego szkolenia napisz do nas:

4 + 9 =

Sabat Consulting S.C

Adres

ul. Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów

Godziny pracy

9:00 - 18:00 Poniedziałek – Piątek

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zawsze jestem do Twoich usług. Jeżeli nie odbieram telefonu, to znaczy że pracuję u innego klienta. Nagraj swoją wiadomość lub wyślij sms lub emaila. Odezwę się Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe
Szkolenie TPM